Transferowa kampania – część1

Choć nowy sezon futbolowy wystartuje dopiero w po...

Kolejny krok LFA! Wybrano władze i powołano związek sportowy

Na kolejnym spotkaniu klubów wchodzących w skła...

O pierwszoligowe mistrzostwo

Tegoroczna rywalizacja w PLFA1 dobiega końca. Cza...