Przeprosiny dla Stowarzyszenia Polski Związek Futbolu Amerykańskiego za naruszenie dóbr osobistych – dobrego imienia

Ja Michał Kołek przepraszam Stowarzyszenie Polski Związek Futbolu Amerykańskiego za moją nieprawdziwą wypowiedź opublikowaną w materiale wyemitowanym przez TVP3 Katowice w magazynie „Sport” w marcu 2018 r., w której zarzuciłem Stowarzyszeniu Polski Związek Futbolu Amerykańskiego niegospodarność środkami publicznymi oraz nierzetelność i nieprawidłowość w rozliczeniu dotacji uzyskanej przez Stowarzyszenie z Ministerstwa Sportu i Turystyk

Leave a Reply

Translate »